Como poden per sas culpas
Os omes seer contreitos
Assi poden pella Virgen
Depois seer saos feitos.
Ond`a veo a un ome,
Por pecados que fezera,
Que foi tolleito dos nembros
D`ua door que ouvera
Et durou assi cinc` años
Que moverse non podera:
Assi avia os nembros
Todos do corpo maltreitos.