Och syster talte til syster så
Ungt är mitt liv
Kom sk´ola vi ned til sjöstrand gå
Våller mig den tunga
Och som de nu stodo på sjoastrand
så stäldste sin syster av sand
Den bodde en spelman vid den strand,
han såg ut på sjön hvar liket det samm
På stranden skjön jungfrun upp han tar,
och gör utav henne en harpa så rar
Så förde han harpan til brudens gård
der brölloppet ståndar med lust och med ståt
Det tredje slag han på harpan slog,
den bruden hon låg uti brudsängen död