Suáilce a fuair sí óna haonmhac uasal
Gur thug uirthi bláth na n-ord

An ceathrú suáilce fuair an Mhaighdean
Bheannaithe
Ba í sin an tsuáilce mhór
Suáilce a fuair sí óna haonmhac uasal
Gurbh é fhéin an Slánaitheoir

An cúigiú suáilce fuair an Mhaighdean
Bheannaithe
Ba í sin an tsuáilce mhór
Suáilce a fuair sí óna haonmhac uasal
Go ndearna sé na mairbh beo

An séu suáilce fuair an Mhaighdean
Bheannaithe
Ba í sin an tsuáilce mhór
Suáilce a fuair sí óna haonmhac uasal
Gur thug sé fion le hól

An seachtú suáilce fuair an Mhaighdean
Bheannaithe
Ba í sin an tsuáilce mhór
Suáilce a fuair sí óna haonmhac uasal
Go dtabharfadh sé í suas ar neamh