Главная · Lyriki: тексты песен · Aoife Ni Fhearraigh

Категории

Разности

Аськин Цытатнег
Интересные тесты

Aoife Ni Fhearraigh - Caitlin Traill

Níl aonach ná margadh
Dá bhfuil in san áit
Nach bhfaicimse Cití
Sí díol a cuid snáth
Orú scairtim isteach uirthi
'S bhuailidh mé'n clár
Is a Chití na n-anam
Fan agam go lá

Níl bó níl gamhain
'S níl caora bhán
Ó bhruach Loch Corbhaith
Go maol an tsléibh' bháin
Nach dtabharfainn do Chití
Ar an aog phóg amháin
'S í leigheasfadh an arraing
Teacht fríd i mo lár

Ó gheall tusa domhsa
Is gheall tú faoi dhó
Nach ndéanfá mo mhalairt
Anois nó go deo
Ná go bhfaca mé tusa
'S fear eile ag ól
I gcúl an tom dreasóg
'S mug leanna ina dhorn

Ach ligfidh muid tharainn
Ach ní hea sin le stuaim
Is mian liomsa trácht
Ar Chití na gcuach
'S í planda an dúine
Í tá saoithfiúil suairc
A shamhail ní fhaca mé
Theas nó ó thuaidh

A bhuachaill beag beadaí
Is mé i ngrá le bliain
'S b'fhearr liom bean agam
Nach bhfaca mé ariamh
Ach lig mé na buachaillí
Sa chuideachta uaim
Ná go raibh mé 'na bhaile
Le mo Chaitlín Triall

Níl aon tointe ar mo bhrollach
Nár leig mé le gaoith
'S ma fhágaim a' baile
Níl phillfidh mé choiche
Tá lionn dubh ar m'aigne
Is caill ar mo chiall
'S nach trom sin ar d'anam
A Chaitlín Triall
Комментарии (0) 23.02.2009. 00:06

Aoife Ni Fhearraigh - Mo Ghr Th (Salm 17)

Chorus:
Mo ghrá Thú, a Thiarna
Mo neart Thú
Mo ghrá Thú, a Thiarna

Mo Dhia Thú mo charraig is mo dhídean
Mo sciath, adharc mo shlánaithe, mo dhún
Glaoim ar an Tiarna dar dIeacht moladh
Agus déarta mo shaoradh ó mo naimhde

(Chorus)

Go maire an Tiarna, is é mo charraig É
Go raibh Dia mo Shlánaitheoir á mhóradh
Thug sé caithréim an dá Rí
Agus nocht sé a ghrá dá ungthach

(Chorus)
Комментарии (0) 23.02.2009. 00:05

Aoife Ni Fhearraigh - Cailin a' tSl ibhe Ruaidh

'gCluin sibh mise 'bhuachaillí
An méid agaibh 'tá libh féin
Suígí thart fán tinidh anseo
Go n-insí mé mo scéal
Bhí buachaill ar a' bhaile seo
'Bhí súgach aerach suairc
Agus tháinig sé 'dhénamh cleamhnais
Le cailín a' tsléibhe ruaidh

A spéirbhean álainn aigeantach
Ba deise méin is clú
Bí 'teacht liom féin le dúscadh 'n lae
Go bpóstar mé 'gus tú
Bí 'teacht liom féin amárach
'S ná bíodh ort brón ná gruaim
Is cuirfidh mé gúna síoda ort
A chailín a' tsléibhe ruaidh

Níorbh fhios don streabhóg ghiodalaigh
Cad é ba chóir di 'rá
Ach a' dealramh 'bhí ina súile
Den oíche go ndéanfadh lá
A rún mo chroí 'nois díbir thusa
Mearadh 'n ghrá seo uait
Nó is rún liom fanacht díomhain seal
Ar mhalaí a' tsléibhe ruaidh

A mhaidhdean mhaiseach mharánta
Cad é seo 'tá tú 'rá
Dearc síos a' gleann faoi bhuach na mbeann
Is breathnaigh mo chuid barr
Tá togha na bhfear 'sna mbeathach agam
Ag obair ann go cruaidh
'S tá stór is maoin go leor agam
Do chailín a' tsléibhe ruaidh

Má tá stór is maoin go leor agat
Ní domhsa is fearrde é
Nó deirtear liom go n-ólfá thusa
Maoin a' tsaoil go léir
'Do shuí suas 'dtigh an óstaí
'Do dhrabhlás bhocht gan chéill
Ar feadh na hoích' ag ól 's a' gabháil
'Na bhaile le bánú 'n lae

Más fear mé 'tá 'g ól, a chailín chóir
Ní ólaim ach mo chuid féin
Chan tú 'tá 'g íoc ar son na dí
Níl agat pingin mar spré
Is anois ná síl go bhfuil mo chroí
Bocht briste de do chumhaidh
Nó fágaim thú mar fuair mé thú
Ar mhalaí a' tsléibhe ruaidh
Комментарии (0) 23.02.2009. 00:03

Aoife Ni Fhearraigh - Urchnoc Ch in Mhic C inte

A phlúr na maighdean is úire gné
Fuair clú le scéimh ón Ádhamhchlainn
A chúil na bpéarla, a rún na héigse
A dhúblaíos féile is fáilte
A ghnúis mar ghréin le tús gach lae ghil
A mhúchas léan le gáire
'Sé an trua gan mé is tú, a shiúir, linn féin
Sa dún sin Chéin Mhic Cáinte

Táim brúite i bpéin gan suan gan néall
De do chumha, a ghéag is áille
Is gur tó mo rogha i gCúigibh Éireann
Cúis nach séanam áthas de
Dá siúlfá, a réalta gan smúid, liom féin
Ba shúgach saor ár sláinte
Gheobhair plúr is méad is cnuasach craobh
Sa dún sin Chéin Mhic Cáinte

A shuairc-bhean tséimh na gcuachfholt péarlach
Gluais liom fhéin ar ball beag
Nuair a bheas uaisle is cléir is tuataí i néal
Ina suan faoi éadai bána
Ó thuaidh go mbeam i bhfad uatha araon
Teacht nuachruth gréine amárach
Gan ghuais le chéile in uaigneas aerach
San dún sin Chéin Mhic Cáinte
Комментарии (0) 23.02.2009. 00:02
1 2

Поиск

RSS

Новые статьи

Новые комментарии

Tags

Пузомерки

Яндекс.Метрика

π