Текст на валлийском языке

Mae gen i fuwch wynebwen lwyd
le fyth wynebwen lwyd
Mae gen i fuwch wynebwen lwyd
Hi aiff i'r glwyd i ddodwy
A'r iar fach yn glaf ar lo
le fyth yn glaf ar lo
A'r iar fach yn glaf ar lo
Nid aiff o ngho i eleni

Saith o adar mân y to
le adar mân y to
Saith o adar mân y to
Yn ffrio wrth daflu disiau
A'r garlluan â'i phig gam
le'r garlluan â'i phig gam
A'r garlluan â'i phig gam
Yn chwerthin am ei pennau

Mae gen i sgyfarnog gota goch
le sgyfarnog gota goch
Mae gen i sgyfarnog gota goch
A dwy gloch wrthi'n canu
A dau faen melyn yw ei phwn
Dau faen melyn yw ei phwn
A dau faen melyn yw ei phwn
Yn maeddu milgwn Cymru