Colm Cille Na Feile
ГэльскийÓ is mo chairde gaoil gur thréig mé
Mar gheall ar mhnaoi is ní bhfuair mé í
Is d'imigh sí mar éan bheag
Faoi bharra na gcraobh
Mar bhí seabhac na coille léithe
Sionnach mór Bhinn Éadain
Roilleach faoi na sléibhte
An naosc is an chearc fhraoigh

Málainn, Cúl Iomra
Sliabh Gabhra gur shiúil mé
D'ansacht ní bhfuair mé
Is mo shúile gur dhall
Go ndeachaigh mé go múrtha an teampaill
Is as sin siar go Laighnibh
Go haonach mór Bhinn Éadain
Is ní ann a bhí mo ghrá

Ach is é Colm Cille na féile
A mhúscail as mo néal mé
Is a d'aithris domh cén taobh a raibh sí
An spéirbhean, ina luí
Tá sí i ngleanntán sléibhte
A dtig duilliúr glas is eidheann ann
Bíonn fáras aici fhéin ann
I gconaí di gach am

D'éirigh mé den léim sin
Is dhearc mé ar gach taobh domh
Bhain mé díom m'éide
Is mo chlaíomh le mo thaobh
Is chuaigh mé go dtí an spéirbhean
Gur phóg mé í ina léinidh
Is gur éirigh mo chroí chomh héadrom
Leis an eala ar an chraobh

Ach is é Colm Cille na féile
A mhúscail as mo néal mé
Is a d'aithris domh cén taobh a raibh sí
An spéirbhean, ina luí
Tá sí i ngleanntán sléibhte
A dtig duilliúr glas is eidheann ann
Bíonn fáras aici fhéin ann
I gconaí di gach am

D'éirigh mé den léim sin
Is dhearc mé ar gach taobh domh
Bhain mé díom m'éide
Is mo chlaíomh le mo thaobh
Is chuaigh mé go dtí an spéirbhean
Gur phóg mé í ina léinidh
Is gur éirigh mo chroí chomh héadrom
Leis an eala ar an chraobh

St. Colm Cille
АнглийскийI left my friends and relations
Because of a woman, and I didn't find her
And she went off like a little bird
In the tops of the branches
As if the hawk of the woods was after her
Or the great fox of Howth
The oyster-catcher in the mountains
The snipe and the moorhen

Malin, Cuil Iomra
I walked through Sliabh Gabhra
And I didn't find the beloved one
And my eyes were blinded
Until I went to the walls of the church
And from there westward to Leinster
To the great fair of Howth
And my love wasn't there

But it was generous Colm Cille
Who woke me from my slumber
And told me where
This fair lady was lying
She is in a mountain glen
Where green leaves and ivy grow
She is well set up there
In her own abode

I jumped up then
And I looked all around me
I took off my clothes
And my sword by my side
And I went to the fair lady
And I kissed her in her shift
And my heart became light
As the bird on the bough

But it was generous Colm Cille
Who woke me from my slumber
And told me where
This fair lady was lying
She is in a mountain glen
Where green leaves and ivy grow
She is well set up there
In her own abode

I jumped up then
And I looked all around me
I took off my clothes
And my sword by my side
And I went to the fair lady
And I kissed her in her shift
And my heart became light
As the bird on the bough