Hav tack, min broder,
jag åt din mat
och glömde min mages ve -
Jag sitter och tänker,
dåsig och lat,
på det som en gång skall ske...

En gång tar det slut på all tid
och all skam
och allt detta här som är mitt -
Då kommer en gammal och klok madam
och lindar min kropp i vitt -

En gång blir det så att jag finns ej mer;
man ska säga om mej : han är död.
Man ska fira mej, långsamt,
två famnar ner
i jorden att glömma min nöd -

En gång - när jag skrattat mitt sista skratt
och svurit min sista ed,
ska jag, långt bortom hunger och
dag och natt,
drunkna i tidlös fred -