hur? – как?
när? – когда?
var? – где?
vem? – кто?
vad? – что?
varför? - почему, зачем?
varifrån? – откуда?
vilken? (en) – какой?
vilket? (ett) – какой?
vilka? (pl) – какие?