Главная · Lyriki: тексты песен · Aoife Ni Fhearraigh

Категории

Разности

Aoife Ni Fhearraigh - Ainnir Dheas na gCiaghfholt Donn

'sé deir colm cille linn
Go hifreann nach dtéid fial
Lucht an tsairbhris go gceileann siad
A hpáirt mhór le dia
Nach mór an tubaiste
D'aon duine á dearnadh ariamh
Oiread a chruinniú
Is a 'choinneodh as parrthas iad

Thréig mé lucht an bhéarla
Agus búclaí bróg
Thréig mise an méid sin
Mar gheall ort, a stór
Mar i ndúil go mbeinn 's tú, 'chéadsearc
Maidin chiúin cheo
Is sinn ag éisteacht le géimneach
Ár sealbháin deas bó

D'imigh mé mar d'imeodh
Mo shnua agus mo ghné
D'imigh mé mar d'imeodh
Fáinní geala an lae
D'imigh mé mar d'imeodh
An sneachta ón ghréin
's bheinn ar oileán 's thiocfadh an tuile orm
Is bháithfí mé

Go mbreacaí mo dhá mhalaidh
Agus go liathfaí mo cheann
Chomh geal leis an eala
Atá ar shliabh uí fhlionn
Go dté mo bhean i dtalamh
Agus 'n diaidh sin a clann
Beidh cuimhne agam ort, 'ainnir dheas
Na gciabhfholt donn
Комментарии (0) 23.02.2009. 23:59

Aoife Ni Fhearraigh - Cailin na Gruaige B ine

Is uaigneach mo shaol
Go gruama faraoir
'Mo thruaill bhocht gan siamsa 'tá mé
'S is brónach a bhím
Gan suaimhneas na hoích'
Go buartha lag cloíte cráite

'Sí 'n stuabhean gheal
Chaoin a rinne gual de mo chroí
'S níl suairceas a choíce i ndán domh
Ó luadh liom mar mhnaoi
Go luath 'dtús mo shaoil
Mo chailín na gruaige báine

'S í bláth bán na gcraobh í
Thug barr ar gach scéimh
Le háilleacht le méid 's le breáchta
'Sí d'fhág mé faoi léan
'Sí chráigh mé gan bhréig
'Gus tá 'fhios ag Mac Dé mo chás-sa

Dá bhfhaighinnse mo rogha
Ó b'ansa liom é
Bheith ar láimh leis a' speirbhean álainn
'S ní náire ar bith liom é
'S í grá geal mo chléibh
Mo chailín na gruaige báine

Dá dtigeadh sí aris
Ar cuairt chun mo thí
Nach mise bheadh aoibhiúil sásta
'S níl áit ar bith dár mhian léi
Nach mbainfinnse fúm
Ach cead 'fháil mo shaol a chaitheamh léi

Nach trua mise 'smaointiú
Go domhain in mo chroí
Nach bhfeicim arís go brách í
Taím buartha bocht faoi chian
Is ní mhairfead beo bliain
Gan cailín na gruaige báine
Комментарии (0) 23.02.2009. 23:59

Aoife Ni Fhearraigh - Ansacht na nAnsacht

Suáilce a fuair sí óna haonmhac uasal
Gur thug uirthi bláth na n-ord

An ceathrú suáilce fuair an Mhaighdean
Bheannaithe
Ba í sin an tsuáilce mhór
Suáilce a fuair sí óna haonmhac uasal
Gurbh é fhéin an Slánaitheoir

An cúigiú suáilce fuair an Mhaighdean
Bheannaithe
Ba í sin an tsuáilce mhór
Suáilce a fuair sí óna haonmhac uasal
Go ndearna sé na mairbh beo

An séu suáilce fuair an Mhaighdean
Bheannaithe
Ba í sin an tsuáilce mhór
Suáilce a fuair sí óna haonmhac uasal
Gur thug sé fion le hól

An seachtú suáilce fuair an Mhaighdean
Bheannaithe
Ba í sin an tsuáilce mhór
Suáilce a fuair sí óna haonmhac uasal
Go dtabharfadh sé í suas ar neamh
Комментарии (0) 23.02.2009. 23:59

Aoife Ni Fhearraigh - Seacht Su ilci na Maighdine Muire

Suáilce a fuair sí óna haonmhac uasal
Gur thug uirthi bláth na n-ord

An ceathrú suáilce fuair an Mhaighdean
Bheannaithe
Ba í sin an tsuáilce mhór
Suáilce a fuair sí óna haonmhac uasal
Gurbh é fhéin an Slánaitheoir

An cúigiú suáilce fuair an Mhaighdean
Bheannaithe
Ba í sin an tsuáilce mhór
Suáilce a fuair sí óna haonmhac uasal
Go ndearna sé na mairbh beo

An séu suáilce fuair an Mhaighdean
Bheannaithe
Ba í sin an tsuáilce mhór
Suáilce a fuair sí óna haonmhac uasal
Gur thug sé fion le hól

An seachtú suáilce fuair an Mhaighdean
Bheannaithe
Ba í sin an tsuáilce mhór
Suáilce a fuair sí óna haonmhac uasal
Go dtabharfadh sé í suas ar neamh
Комментарии (1) 23.02.2009. 23:59

Aoife Ni Fhearraigh - Nil s 'na L

Níl aon phort dá chuala mé ar phíob
Ó tháinig mé i méadaíocht linbh
Nach raibh liom ar bharr mo bhéil
Isteach i sliabh 's ag gabháil 'n bhaile

Chorus (after each verse):
Níl sé 'na lá nó 'na lá
Níl sé 'na lá nó 'na mhaidin
Níl sé 'na lá 's ní bheidh go fóill
Na níl sé ach uair ó d'éirigh an ghealach

Seo na mugaí, seo na jugaí
Seo an áit a bhfuil an leann
'S muna bhfuil an t-airgead in do phócaí
Buail a' bóthar 's gabh 'n bhaile

Éirigh do shuí a fhear an tí
Is ná bíodh gruaim in do mhalaí
Líon domsa cárta dí
'S gheobhaidh tú'n díolaíocht faoi mhaidin

Chuir mé féin mo lámh in mo phóca
'S tharraing mé anois mo chorrán garbh
'S é dúirt sí liom suigh síos ag bord
Is gheobhaidh tú'n cárta go dtí'n galún

Tá na caoirigh ag ithe'n fhéir
Is tá na huain ag ól an bhainne
Tá mo bhean féin ar fud na tír'
Is mithid domh éirí is gabháil 'na bhaile
Комментарии (0) 23.02.2009. 23:59

Aoife Ni Fhearraigh - Nuair a bhi Mise Og

Nuair a bhí mise óg
Ó ba dheas is ba dóighiúil
A' scafaire stócaigh mé
'Súil' na mban óg
Bhínn á mealladh 's á bpógadh
Is shiúlainn a' rod leo
'S bhínn carthanach cóir leo
Gan mhairg gan bhrón

Bhíodh rosca gach bruinnil'
A' lasadh le loinnir
'S gach dealramh níos glinne
Le lúcháire romham
'S mo ghuthsa gur bhinne leo
'Chluinstin sa chruinniú
Ná'n píobaire 'seinm
Ó mhaidin go neoin

Och, och, ar a' lá sin
Murab é bhain a' bláth domh
'S é d'fhág mé mar 'tá mé
'Mo chréatúr gan dóigh
'S é chloígh mé 's é chráigh mé
Gur chaolaigh mo chnámha
'S d'fhág meath mar ar mo shláinte
Nach leigheastar go deo

'S iomaí bean álainn
Ó Chorcaigh go Málainn
A chaith seal ar láimh liom
Mo chreach is mo léan
'S mé 'g imeacht gan ábhar
Arís is á bhfágail
Go cloíte lag cráite
Faoi leatrom leo féin

Thit mallacht gach duine acu
'Bhfiormhullaigh 'n chinn orm
D'imigh mo bhláth
'S níor fhan ribe ar mo mhaol
Ach mo sheanbhlagad feannta
Le síon is le haimsir
'Mo chréatúr a' drandán
Fé bhuaireamh a' tsaoil

Ach anois iarraim pardún
Go léir ar na staidmhná
'Bhí cineálta cairdiúil liom
Lá breá den tsaol
Ná táthar a' rá liom
Gur damnaithe 'tá me
'S nach dual domh go brách fáil
Go Flaitheas na Naomh

Ach an n-aidimse 'Dhia
Go mb'fhearr liom go síoraí
'Bheith 'n Ifreann na bPian
I measc cairde mo chléibh
Ná bheith 'bhFlaithis in airde
'Measc túitní cráifeach'
Nach dtuigfeadh a' cás
A d'fhág mise faoi léan

Och, och, ar a' lá sin
Murab é bhain a' bláth domh
'S é d'fhág mé mar 'tá mé
'Mo chréatúr gan dóigh
'S é chloígh mé 's é chráigh mé
Gur chaolaigh mo chnámha
'S d'fhág meath mar ar mo shláinte
Nach leigheastar go deo
Комментарии (0) 23.02.2009. 23:59

Aoife Ni Fhearraigh - A Neansai 'Mhile Gr

A Neansaí, 'mhíle grá, a bhruinneall 'tá gan smál
Go bhfeice mise'n t-ádh 'gus an séan ort
Ba ghile do dhá láimh ná cúr geal na trá
Ná'n eala 's í a' snámh ar an Éirne
Is glaise liom do shúil ná braon beag den drúcht
Is binne liomsa tú ná na téadaí
'S mur' n-éalaí tusa liomsa titfidh mé i lionndubh
'Gus cuirfear insa chill 'do dhéidh mé

Is iomaí sin guth mná a chluinimse 'ngach aird
Abhus agus taobh thall den Éirne
Go Corcaigh na gCuan 's go Béal Ath' na Sluaigh
'Sí Neansaí 'thug bua ar a' méid sin
A Mhuire 'gus a Dhia, nárbh aoibhinn deas é'r saol
Dá mbeinnse agus í le chéile?
Tráthnóna aoibhinn ciúin, ó mise 'gus mo rún
Ag cogarnaíl ar uaigneas sléibhe

Beir litir uaimse suas chuig
Neansaí chaoin na gcuach
Is aithris di gur buartha atá mé
Aithris di arís nach gcodlaím féin aon oíche
Le harraing atá trí mo thaobh deas
Aithris é dá súil, aithris é dá cúl
Aithris é dá méin mhaith chéillí
Aithris é dá ceann 's dá béilín atá binn
Gur ghiorraigh sí go cinnte mo laetha'
Комментарии (0) 23.02.2009. 00:06
1 2

Поиск

RSS

Новые статьи

Новые комментарии

Tags

Пузомерки

π