Jag har klättrat på önskningens stege,
jag har klättrat så långt att jag vet
att den stegen är hög som en himmel
och djup som en evighet...

Och människor ha gått på den stegen
i tusen och tusen år -
och ingen har visat dem vägen
var stegen står...

Man alla som tvinga dess pinnar
de springa på glödande kol,
och aldrig i levande livet
de nå sitt mål...

Jag har klättrat på önskningens stege,
jag har gått ett par fjät - så jag vet
att den stegen är hög som en himmel,
och allt är fåfänglighet.